Prawo medyczne

W zakresie prawa medycznego oferujemy reprezentację zarówno podmiotów sektora ochrony zdrowia, jak i pacjentów w sporach dotyczących tzw. błędów medycznych. Pomagamy w ochronie Państwa interesów zarówno na drodze cywilnej (odszkodowanie, zadośćuczynienie, ustalenia odpowiedzialności na przyszłość), jak i karnej oraz dyscyplinarnej.

Prowadzimy ponadto kompleksową, bieżącą obsługę prawną placówek medycznych, a ponadto doradzamy w zakresie realizacji kontraktów z NFZ, przekształcania publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego, czy ochrony dóbr osobistych pracowników medycznych.