O Kancelarii

 

Prawnicy

Andrzej Stelmach

Adwokat

W latach 1981-1986 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra prawa (praca magisterska pt. „Niegodność dziedziczenia”, promotor prof. dr hab. Sylwester Wójcik).

W latach 1986-1988 – odbył jako aplikant Sądu Wojewódzkiego 
w Krakowie aplikację sędziowską, zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem sędziowskim.

W latach 1988-1990 – był aplikantem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Aplikację zakończył pomyślnie zdaniem egzaminu adwokackiego w grudniu 1990 r.

W marcu 1991 r. – rozpoczął praktykę adwokacką
w Zespole Adwokackim nr 11 w Krakowie.

Od 1992 r. do chwili obecnej prowadzi Kancelarię Adwokacką. Siedziba Kancelarii pod obecnym adresem mieści się od 2003 r.

W latach 2010-2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej
w Krakowie, wcześniej pełnił szereg funkcji samorządowych: sędziego Sądu Dyscyplinarnego ORA w Krakowie, członka Zespołu Wizytatorów, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Krakowie.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

 

Tomasz Maziarz

Adwokat

Studia prawnicze, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył w 2012 r., broniąc z sukcesem pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem adw. prof. dr hab. Elżbiety Traple, pod tytułem „Wymóg używania znaku towarowego
w działalności gospodarczej. Rzeczywiste używanie znaku”.

W toku aplikacji adwokackiej, odbytej w Krakowskiej Izbie Adwokackiej w latach 2012 – 2015, współpracował z Kancelarią adw. Andrzeja Stelmacha, jak i odbył staże w kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym i handlowym oraz kancelarii notarialnej.

W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem specjalistyczne szkolenie „Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym”, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Egzamin adwokacki złożył w 2016 r., uzyskując jedną z wyższych średnich na roku.

Wpisany na listę adwokatów świadczących pomoc cudzoziemcom, prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, oraz na listę adwokatów świadczących pomoc w sprawach kredytów frankowych, w ramach akcji Naczelnej Rady Adwokackiej „Pomoc frankowiczom”.

Czytaj dalej…

Pracownicy

Joanna Korta

Obsługa sekretariatu, asystentka adwokatów.

Związana z Kancelarią od 2003 r.