Tomasz Maziarz

Tomasz Maziarz

Adwokat

Studia prawnicze, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył w 2012 r., broniąc z sukcesem pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem adw. prof. dr hab. Elżbiety Traple, pod tytułem „Wymóg używania znaku towarowego
w działalności gospodarczej. Rzeczywiste używanie znaku”.

W toku aplikacji adwokackiej, odbytej w Krakowskiej Izbie Adwokackiej w latach 2012 – 2015, współpracował z Kancelarią adw. Andrzeja Stelmacha, jak i odbył staże w kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym i handlowym oraz kancelarii notarialnej.

W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem specjalistyczne szkolenie „Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym”, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Egzamin adwokacki złożył w 2016 r., uzyskując jedną z wyższych średnich na roku.

Wpisany na listę adwokatów świadczących pomoc cudzoziemcom, prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, oraz na listę adwokatów świadczących pomoc w sprawach kredytów frankowych, w ramach akcji Naczelnej Rady Adwokackiej „Pomoc frankowiczom”.

W latach 2020-2021 odbył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym, składając egzamin i broniąc pracy końcowej pt.: „Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania wobec wierzycieli (art. 291 i 299 k.s.h.)”.

W ciągu ostatnich lat był uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu tematyki kredytów indeksowanych i denominowanych kursem walut obcych, w tym w szczególności kursem franka szwajcarskiego (CHF).

W 2023 r. był uczestnikiem szkolenia z zakresu uzgodnienia płci metrykalnej z rzeczywistą tożsamością płciową.

Posługuję się językiem angielskim i hiszpańskim.