Prawo gospodarcze i prawo umów. Start-upy

 

 

 

Kwestie objęte regulacjami prawa gospodarczego, handlowego i prawa spółek stanowią zarówno naszą specjalizację, jak i pasję. Mamy świadomość, iż rozwiązywanie problemów z którymi spotykają się podmioty gospodarcze, wymaga często interdyscyplinarnego podejścia, poprzez odwołanie się do różnych dziedzin prawa. Powyższe nie stanowi dla nas problemu z uwagi na gruntowną wiedzę oraz doświadczenie, zdobyte podczas wieloletniej stałej obsługi szeregu podmiotów gospodarczych. Naszym dodatkowym niewątpliwym atutem jest umiejętność indywidualnego podejścia do każdego Klienta oraz jego problemu prawnego, a także zdolność do stosowania przepisów prawa przy uwzględnieniu charakterystyki rynku gospodarczego (m.in. ryzyko finansowe, odpowiednie zabezpieczenie interesów podmiotów gospodarczych).

W zakresie pomocy udzielanej podmiotom gospodarczym świadczymy zarówno stałą obsługę prawną, jak i jednorazowe porady dotyczące konkretnych problemów prawnych.

W zakresie powyższego możemy zaoferować Państwu pomoc m.in. w następujących zagadnieniach:

Z

sporządzenie umów spółek i statutów,

Z

zakładanie i rejestracja spółek oraz innych podmiotów (stowarzyszenia i fundacje),

Z

zmiany personalne wspólników oraz członków organów spółek,

Z

wpisy i zmiany w KRS,

Z

zakładanie oddziałów spółek oraz przedstawicielstw, nabywanie udziałów/akcji, nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa,

Z

zakładanie oddziałów spółek oraz przedstawicielstw, nabywanie udziałów/akcji, nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa,

Z

przygotowanie opinii prawnych,

Z

analiza prawna umów,

Z

udział w negocjacjach z głosem doradczym,

Z

reprezentacja w trakcie posiedzeń rad nadzorczych i walnych zgromadzeń spółek kapitałowych, przygotowywanie protokołów,

Z

dochodzenie i egzekucja należności,

Z

cesje wierzytelności,

Z

prawo pracy,

Z

pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,

Z

zakaz konkurencji,

Z

kontrakty menadżerskie,

Z

audyt prawny,

Z

sporządzenie analiz prawnych (due diligence) w zakresie oceny zobowiązań i ryzyk prawnych prowadzonej działalności,

Z

postępowanie upadłościowe.

 

Naszą specjalizacją jest ponadto prawo umów – cywilnoprawnych, handlowych i gospodarczych. Zawsze wskazujemy naszym klientom, iż umowy spisuje się na „złe czasy”, kiedy pomiędzy stronami pojawia się konflikt, a co za tym idzie – treść zawieranego stosunku prawnego powinna mieć charakter kompleksowy i wskazywać rozwiązania wszelkich możliwych spornych sytuacji.

W ramach dotychczasowej działalności, możemy poszczycić się sporządzeniem m.in.:

N

umów najmu na najem lokali restauracyjnych na terenie Starego Miasta w Krakowie oraz zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na prowadzenie w nich hoteli,

N

umów o współpracy pomiędzy jednym z największych dostawców opon w Polsce, a serwisami samochodowymi na terenie całego kraju, w zakresie prowadzenia działalności w ramach wspólnego projektu,

N

umów o współpracy przy wykonywaniu wspólnych przedsięwzięć budowlanych pomiędzy Inwestorem, a podmiotami budowlanymi, w zakresie inwestycji wznoszonych na terenie Starego Podgórza, Kazimierza i Krowodrzy,

N

umów o współpracy przy wykonywaniu wspólnych przedsięwzięć budowlanych pomiędzy Inwestorem, a podmiotami budowlanymi, w zakresie inwestycji wznoszonych na terenie Starego Podgórza, Kazimierza i Krowodrzy,

N

umów o wykonanie zaawansowanych technologicznie maszyn produkcyjnych na rzecz podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie tworzyw sztucznych,

N

umów o wykonanie zaawansowanych technologicznie maszyn produkcyjnych na rzecz podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie tworzyw sztucznych,

N

umów sprzedaży oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych,

N

umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych,

N

umów o pracę, regulaminów pracy, zakładowych układów zbiorowych pracy.,