Prawo drogowe i transportowe

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów świadczących usługi transportowe na terenie kraju, jak i poza nim. Świadczymy ponadto pomoc osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym w zakresie dochodzenia od firm transportowych przysługujących im roszczeń.

 W związku z przynależnością Polski do Układu z Schengen, a także wzrostem zapotrzebowania na transport międzynarodowy, powstało wiele problemów prawnych, dotyczących między innymi wyboru prawa, które powinno być zastosowane w przedmiocie sporo dotyczącego transportu międzynarodowego, czy wyboru sądu właściwego do rozpatrzenia tego sporu. Rozstrzygnięcie powyższych zagadnień wpływa bezpośrednio na sytuację procesową stron, gdyż z wyborem właściwego prawa wiążą się takie zagadnienia jak przedawnienie roszczeń, czy przesłanki roszczeń odszkodowawczych.

W naszej praktyce bazujemy na prawie polskim, ale również prawie międzynarodowym i europejskim, w tym na Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego, sporządzonej w Genewie 19 maja 1956 r. (tzw. Konwencja CMR).