Prawo cywilne – nieruchomości

 

W zakresie prawa nieruchomości, specjalizujemy się w reprezentowaniu stron w postępowaniach sądowych, ale również w toku negocjacji i mediacji. Świadczymy ponadto pomoc w zakresie badania treści umów pod kątem zgodności z Państwa interesami (m.in. umowy deweloperskie, przeniesienia własności, ustanowienia odrębnej własności lokalu).

Oferujemy Państwu pomoc m.in. w sprawach dotyczących:

Z

wpisów do ksiąg wieczystych,

Z

zasiedzenia nieruchomości,

Z

ustalenia treści księgi wieczystej

Z

ustanowienia służebności, w tym służebności drogi koniecznej i przesyłu,

Z

posadowienia budynku na cudzym gruncie,

Z

zniesienia współwłasności,

Z

sporów pomiędzy właścicielami, a także w relacjach pmiędzy właścicielem, a najemcą i dzierżawcą,

Z

ochrony własności, w tym odzyskania nieruchomości pozostającej we władaniu osoby trzeciej (powództwo windykacyjny) oraz zaniechania naruszania własności przez osobę trzecią w inny sposób (powództwo negatoryjne),

Z

ochrony posiadania,

Z

rozliczenia nakładów,

Z

ochrony przed działaniami sąsiadów, zakłócającymi korzystanie z nieruchomości ponad przeciętną miarę (immisje).