Prawo cywilne – dziedziczenie i spadki

 

Mamy świadomość, iż kwestie dotyczące dziedziczenia należą do jednych z najdelikatniejszych, a jednocześnie niosących za sobą doniosłe konsekwencje. Dlatego też gwarantujemy Państwu indywidualne podejście, przy zachowaniu jak najdalej posuniętej taktowności oraz tajemnicy adwokackiej.

Oferujemy Państwu pomoc m.in. w sprawach dotyczących:

Z

sporządzenia testamentu,

Z

reprezentacji w postępowaniach o zapłatę zachowku,

Z

reprezentacji w postępowaniach o stwierdzenia nabycia spadku oraz o dział spadku,

Z

pomoc w sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia i aktu dziedziczenia u notariusza oraz pomoc w przeprowadzeniu działu spadku w formie notarialnej,

Z

ustalenia nieważności testamentu,

Z

wątpliwości odnośnie wykładni testamentu,

Z

wykonania zapisów, zapisów windykacyjnych i poleceń ustanowionych w treści testamentu,

Z

przyjęcia lub odrzucenia spadku, a także uchylenia się od oświadczenia woli w tym zakresie,

Z

odpowiedzialności za długi spadkowe.